Match Centre

Overview

Match Statistics by Teams

48
Attack
50
11
Block
10
2
Serve
4
34
Opp. Errors
18
95
Total
82

15
Dig
17
6
Reception
1
4
Set
0

Reports

Match Results (P2)

Download

Match Statistics by Players

Name 1 2 3 4 5 Points Attack Block Serve
Won Attempts Won Attempts Won Attempts
17 Todor Dimitrov 20 18 41 2 5 0 11
4 Nikolay Zahariev 13 7 11 5 10 1 17
2 Samuil Valchinov 12 12 19 0 2 0 26
20 Georgi Tatarov 8 7 17 1 8 0 13
15 Teodor Yordanov 5 3 3 2 10 0 9
8 Lyuboslav Telkiyski 2 0 0 1 2 1 16
3 Denis Karyagin 1 1 6 0 0 0 2
10 Petar Petrov 0 0 0 0 0 0 0
11 Rusi Zhelev 0 0 0 0 0 0 0
13 Borislav Nikolov 0 0 0 0 0 0 0
14 Damyan Kolev 0 0 0 0 0 0 0
19 Lubcho Yankov 0 0 0 0 0 0 0
Starting
Substitute
Libero
Name 1 2 3 4 5 Points Attack Block Serve
Won Attempts Won Attempts Won Attempts
6 Uladzislau Babkevich 21 18 44 1 3 2 13
23 Maksim Bahatka 10 10 19 0 1 0 6
5 Dzmitry Dyleuski 9 6 10 3 8 0 15
20 Yauheni Hretski 9 4 17 4 6 1 9
10 Aliaksandr Piatrevich 5 4 5 1 2 0 13
9 Anton Sushynski 4 3 3 1 3 0 7
18 Ilya Marozau 2 2 8 0 2 0 9
19 Mikita Zamorski 2 2 2 0 0 0 7
4 Hleb Azaranka 1 0 0 0 1 1 2
12 Maksim Fralenkou 1 1 2 0 0 0 0
17 Uladzimir Halota 0 0 2 0 1 0 2
22 Yahor Kavaleu 0 0 0 0 0 0 0
Starting
Substitute
Libero

Gallery